Trwa komunikacja
To nie tylko dźwięk, to właściwe miejsce i czas.

67. sezon artystyczny Filharmonii Opolskiej


Regulamin Newslettera Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera

NEWSLETTER Filharmonii Opolskiej umożliwia wszystkim jego subskrybentom bezpłatne, regularne, automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną informacji zw. z bieżącą działalnością Filharmonii Opolskiej, m.in. nt. koncertów i imprez organizowanych przez naszą instytucję.

  • Korzystanie z usługi NEWSLETTER jest dobrowolne i bezterminowe.
  • W celu świadczenia powyższej usługi Filharmonia Opolska pozyskuje od osób zainteresowanych imiona, nazwiska oraz nazwy adresów poczty elektronicznej.
  • Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji poprzez kliknięcie w link, umieszczony w dolnej części każdego NEWSLETTERA.
  • Akceptacja regulaminu przez użytkownika nie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą NEWSLETTERA.
  • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 24

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@filharmonia.opole.pl

3) Pani/Pana dane osobowe (tj. imię, nazwisko oraz adres e-mail) przetwarzane będą wyłącznie w celu subskrypcji do Newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne

Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) poprzez akceptację regulaminu użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie, na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji handlowej od Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 24.